Μεταφορική Εταιρία - ΜΕΤΜΠΑ ΑΕ - Μπαμπαλής ΑΕ
 
Ορφέως 117
11855 Αθήνα, Βοτανικός
 
Τηλέφωνο: +302103427547
 
Φαξ: +302103427737
 
 
 
 
 

Φωτογραφίες